Konkursowe archiwa

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

 

Regulamin trzynastej edycji Konkursu (2021)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

 

Warunki udziału w Konkursie

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.

Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

 

Regulamin XII edycji Konkursu (2021)

 

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

 

Warunki udziału w Konkursie:

• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku.

• Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

Regulamin XI edycji Konkursu (2020)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym
efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska
bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do
opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród
jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach
i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 

ogłasza 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

 

Regulamin dwunastej edycji Konkursu (2020)

 

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi). 

 

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

  • Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki


Regulamin X edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki
 

Regulamin XI edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki.
Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska
bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie
magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz
fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie
● Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych
uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.
● Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

Regulamin IX edycji Konkursu (2018)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 roku.
  • Praca może być zgłoszona przez autora ...
Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

Regulamin dziesiątej edycji Konkursu (2018)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r.

  • Praca może być zgłoszona przez autora ...
Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

Regulamin dziewiątej edycji Konkursu (2017)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r.
  • Praca może być zgłoszona przez autora ...
Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

Regulamin VIII edycji Konkursu (2017)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

 

Warunki udziału w Konkursie:

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku.
  • Praca może być zgłoszona przez autora ...
Read more

The Bioinformatics Contest is an intensive programming competition among individuals. QUALIFICATION ROUND - 1 week January 23 – 29, 2017 FINAL ROUND - 24 hours February 18 – 19, 2017 RECOMMENDED BACKGROUND - Molecular Biology - Computer Science - Genomics - Machine Learning LOCATION - Online on Stepik