About PBIS

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
zarzad@ptbi.org.pl
REGON: 141348225
NIP: 7010118646
Nr konta: 85 1240 1053 1111 0010 1724 1817

Zarząd

Skład:
Bartosz Wilczyński – prezes
Aleksandra Gruca – wiceprezes
Marta Szachniuk – wiceprezes
Paweł Łabaj – skarbnik
Michał J. Dąbrowski – sekretarz

Komisja rewizyjna

Skład:
Piotr Łukasiak – przewodniczący
Franciszek Binczyk
Małgorzata Kotulska

Komitet doradczy

Skład:
Prof. Jerzy Tiuryn
Prof. Janusz Bujnicki
Prof. Jacek Błażewicz

Data powołania: 21.03.2014

Statut

Pobierz: Statut PTBI