About PBIS

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
zarzad@ptbi.org.pl
REGON: 141348225
NIP: 7010118646
Nr konta: 66 1140 2004 0000 3602 8060 7174

Zarząd

Skład:
Bartosz Wilczyński – prezes
Aleksandra Gruca – wiceprezes
Michał J. Dąbrowski – wiceprezes
Aleksandra Świercz – sekretarz
Paweł Łabaj – skarbnik

Komisja rewizyjna

Skład:
Piotr Łukasiak – przewodniczący
Małgorzata Kotulska
Magdalena Krupa

Komitet doradczy

Skład:
Prof. Jerzy Tiuryn
Prof. Janusz Bujnicki
Prof. Jacek Błażewicz

Data powołania: 21.03.2014

Statut

Pobierz: Statut PTBI