About PBIS

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
zarzad@ptbi.org.pl
REGON: 141348225
NIP: 7010118646
Nr konta: 85 1240 1053 1111 0010 1724 1817

Zarząd

Skład:
Witold Rudnicki - prezes
Wiesław Nowak - wiceprezes
Marta Szachniuk - wiceprezes
Aleksandra Gruca - skarbnik
Bartosz Wilczyński - sekretarz

Komisja rewizyjna

Skład:
Paweł Górecki
Piotr Łukasiak
Dariusz Plewczyński

Komitet doradczy

Skład:
Prof. Jerzy Tiuryn
Prof. Janusz Bujnicki
Prof. Jacek Błażewicz

Data powołania: 21.03.2014

Statut

Pobierz: Statut PTBI