News

W tegorocznej edycji konkursu PTBI na najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką obronioną do lutego 2024 roku zgłoszonych zostało 15 prac, wiele z nich było bardzo dobrych i ambitnych. Ze względu na wyrównany poziom ocen, Komsja przeprowadziła dodatkową ewaluację trzech najlepszych prac. Dwie z tych prac uzyskały wyrównane noty, a recenzenci podkreślali ich szczególnie wysoki poziom oraz zarekomendowali aby nagrodzić obie prace.
Gratulacje dla wszystkich laureatów!!!

 
Nagrodę główną otrzymują ex aequo dwie prace:

Kamila Szumała
za pracę „Ocena efektywność macierzy aktywacji ścieżek sygnałowych z wykorzystaniem nienadzorowanych technik uczenia maszynowego w danych scRNA-seq”;
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Katedra Inżynierii i Analizy ...

Read more

W tegorocznej edycji konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską im. Franciszka Binczyka obronioną w 2023 roku nadesłanych zostało 12 prac.
Każda praca była recenzowana przez dwóch recenzentów.
Recenzenci podkreślali wysoki poziom nadesłanych prac, a do grona finalistów dostało się 5 prac.
Gratulacje dla wszystkich finalistów!!!

 
Nagrodę główną otrzymuje:

Natalia Rutecka
Obrona: 18 grudnia 2023, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotor: dr hab. Paweł Górecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Temat: Robinson-Foulds distance between phylogenetic networks and gene trees

 

Wyróżnienia otrzymują (w kolejności alfabetycznej):

Adam Cicherski
Obrona: 21 września 2023, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ...

Read more

W tegorocznej edycji konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską obronioną w 2023 roku nadesłana została rekordowa liczba 10 prac.
Trzy prace doktorskie uzyskały wyraźnie wyższą ocenę, i komisja wyłoniła zwycięzcę i zarekomendowała dwie kolejne prace do wyróżnienia.

Gratulujemy finalistom!!!


Zwycięzcą konkursu został:

Krzysztof Koras
za rozprawę pt. "Computational Methods for Anti-Cancer Drug Sensitivity Prediction"
obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
promotor dr hab. Ewa Szczurek (Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski).


Wyróżnienia otrzymują (w kolejności alfabetycznej):

Kaja Gutowska
rozprawa pt. "Podejścia systemowe do modelowania i analizy wybranych procesów związanych z powstawaniem i rozwojem miażdżycy ...

Read more

COPM2024

Zaproszenie na konferencję COPM2024

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji konferencji POB1: „Computational Oncology and Personalized Medicine: Building the world of tomorrow, today (COPM2024)”, która odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 22.05.2024 r. Szczególne zachęcamy do nadsyłania prac i aktywnego udziału w konferencji młodych doktorów, doktorantów, studentów studiów magisterskich oraz opiekunów i członków kół naukowych. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, a udział w niej (zarówno czynny, jak i bierny) jest bezpłatny. Termin nadsyłania streszczeń wystąpień i plakatów upływa 30.04.2024 r.

Zapraszamy również do przesyłania pełnych tekstów manuskryptów, które zostaną opublikowane w czwartym ...

Read more

Organizatorzy Sympozjum PTBI 2023 dzielą się wrażeniami w notce w czasopiśmie Bioinformatics Advances: https://academic.oup.com/.../10.1093/bioadv/vbad187/7529240 Zachęcamy do przeczytania!