News

Dr Marta Łuksza opublikowała właśnie dwa artykuły (1,2) w Nature (w pierwszym jest pierwszym autorem, a w drugim drugim). Poświęcone są przewidywaniu losów pacjentów chorych na raka na podstawie ich podatności na pobudzenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Serdecznie gratulacje. 

1) Łuksza, M., Riaz, N., Makarov, V., Balachandran, V. P., Hellmann, M. D., Solovyov, A., ... & Wolchok, J. D. (2017). A neoantigen fitness model predicts tumour response to checkpoint blockade immunotherapy. Nature.

2) Balachandran, V. P., Łuksza, M., Zhao, J. N., Makarov, V., Moral, J. A., Remark, R., ... & Wells, D. K. (2017). Identification of unique neoantigen qualities in long-term survivors ...

Read more

W kolejnej edycji konkursu OPUS trzy granty w panelu NZ2 przypadły projektom bioinformatycznym:

Prof. dr hab. Izabela Makałowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała środki na grant "Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5' ".

Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej,    uzyskał środki na grant "Opracowanie nowych metod projektowania cząsteczek RNA o zadanej strukturze oraz zastosowanie ich do konstruowania nowych funkcjonalnych RNA oraz przewidywania niekodujących RNA w sekwencjach transkryptomów". 

Prof. dr hab. Wojciech Maciej Karłowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał środki na grant ...

Read more

Konkurs Etiuda jest przeznaczony dla bardzo młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową. W dziedzinie nauk o życiu przyznano 27 grantów, z czego 3 przypadły projektom bioinformatycznym: 

    
"Zapętlone białka - wstęp do nanomedycyny", mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański,   Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

"Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów",  mgr Michal Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

"Ustalenie trójwymiarowych struktur RNA przy pomocy metod doświadczalnych i obliczeniowych", mgr Astha Astha, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Gratulacje dla kierowników grantów i ich opiekunów naukowych. 

Tegoroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego miała miejsce w dniach od 27 do 29 września w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Łącznie wzięło w niej udział 77 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowo-badawczych i komercyjnych, z czego 43% stanowili młodzi naukowcy przed uzyskaniem stopnia doktora.

Najliczniej reprezentowane były jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Poznańskiej oraz University of Applied Sciences Mittweida.

Poza nimi w konferencji wzięli także udział przedstawiciele świata naukowego z Łodzi, Wrocławia, Białegostoku, Gliwic, Torunia i Berlina z takich jednostek jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Wrocławskiej, International Max Planck Research School for Computational ...

Read more