News

Już w najbliższy czwartek 25. VI odbędzie się wirtualna konferencja Bioinformatics Fights Viruses. Już najwyższy czas się rejestrować.

Jest to świetna okazja, by zapoznać się z najnowszymi wynikami badań bioinformatycznych poświęconych wirusom (ze szczególnym uwzględnieniem SARS-COV-2), zarówno od strony bioinformatyki strukturalnej, badania rozprzestrzeniania się wirusa, badania jego transkryptomu, czy też podatności na leki. Oprócz reprezentantów wiodących ośrodków badawczych w Polsce, będzie można posłuchać mówców z USA, UK, Chin, Indii i Niemiec. I to wszystko we własnym domu w czasie jednego czwartkowego popołudnia.

Tutaj znajdziecie szczegółowy program, a tutaj dostępna jest rejestracja

English version:

Mark this Thursday, June 25th on ...

Read more

Drodzy Koledzy i Koleżanki, 

Niestety, w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 musimy podjąć dalsze kroki reorganizujące naszą aktywność w 2020 roku.

W szczególności, coroczne Sympozjum PTBI, które planowaliśmy zorganizować w tym roku w Warszawie, w siedzibie IPI PAN, nie odbędzie się w tej formie. Niestety, na wielu uczelniach wciąż obowiązują zakazy podróży, i nawet jeśli miałyby one być zniesione do września 2020, to byłoby niemożliwe przeprowadzenie normalnej rejestracji i organizacji tak dużej konferencji przy tak niepewnej sytuacji dotyczącej zarówno uczestników, jak całego otoczenia usług (catering/hotele itp).  W związku z tym, ogłaszamy, że XIII Sympozjum ...

Read more

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku, w składzie:

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

 

ogłosiła laureatów konkursu, którymi zostali:

 

Aleksandra Badaczewska-Dawid, za rozprawę pt. "Modelowanie struktury i dynamiki białek z użyciem modeli gruboziarnistych o różnej skali rozdzielczości" obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; promotor dr hab. Dominik Gront (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski),

Aleksandra Jarmolińska, za rozprawę pt. "Algorithms and Models for Protein Structure Analysis" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego ...

Read more

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku, w składzie:

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

 

ogłosiła wyniki konkursu.

 

Na konkurs wpłynęło dwanaście prac, każda została oceniana przez dwóch recenzentów. Wśród wyłonionych laureatów znaleźli się:

Aleksandra Suwalska za pracę "Automated detection of cerebral microbleeds on MR images", obronioną 25.06.2019 r. na Politechnice Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice; promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii ...

Read more

Szanowni Koledzy i Koleżanki, 

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-2019 nie pozostaje bez wpływu na działania podejmowane przez PTBI. Niestety, w związku z ograniczeniami w publicznych zgromadzeniach, wiele z naszych działań będzie musiało zostać ograniczonych i/lub opóźnionych.

Przede wszystkim, coroczna konferencja BIT musiała zostać przełożona na przyszły rok . Nowy termin to 24-26 czerwca 2021. Tymczasem, w planowanym terminie BIT 20 w czerwcu tego roku planowane jest wirtualne seminarium online. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie BIT. Jednocześnie, organizowane w Toruniu warsztaty MoDaL, które miały odbywać się pod patronatem PTBI jako impreza towarzysząca BIT, zostały przeniesione na wrzesień 2020 ...

Read more