Membership fees

Składki członkowskie PTBI opłacane są za rok kalendarzowy. Składka za rok przyjęcia w grono członków płatna jest w pełnej wysokości. Wysokość składki rocznej:

  • regularna: 80 zł
  • zniżkowa (studencka): 40 zł

Pay via bank transfer

Płatność składek można zrealizować przelewem na rachunek w banku.

numer rachunku:
66 1140 2004 0000 3602 8060 7174

właściciel rachunku:
Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa

temat przelewu:
składka członkowska imię i nazwisko członka

Pay via PayPal

Możliwa jest również płatność za pośrednictwem serwisu PayPal. Koszty transakcyjne serwisu ponosi wpłacający (na poniższym formularzu koszty te zostały doliczone do kwoty składki). Proszę wybrać rodzaj składki (normalna/zniżkowa), wpisać za jaki okres i za kogo składka jest wpłacona.

Składka normalna
Składka za lata:
Składka zniżkowa
Składka za lata: