Utworzenie PTBI

Zebranie założycielskie PTBI odbyło się 27 października 2007 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
W zebraniu wzięło udział 25 członków założycieli:

 • Jacek Błażewicz
 • Michal Boniecki
 • Janusz Bujnicki
 • Stanisław Cebrat
 • Norbert Dojer
 • Slawomir Filipek
 • Piotr Formanowicz
 • Anna Gambin
 • Krzysztof Ginalski
 • Paweł Górecki
 • Andrzej Jerzmanowski
 • Szymon Kaczanowski
 • Wojciech Karłowski
 • Marta Kasprzak
 • Andrzej Koliński
 • Jacek Leluk
 • Bogdan Lesyng
 • Adam Liwo
 • Piotr Łukasiak
 • Paweł Mackiewicz
 • Izabela Makałowska
 • Wiesław Nowak
 • Marta Pasenkiewicz-Gierula
 • Krzysztof Pawłowski
 • Piotr Pokarowski
 • Danuta Płochocka
 • Witold Rudnicki
 • Leszek Rychlewski
 • Marta Szachniuk
 • Jerzy Tiuryn
 • Joanna Trylska
 • Damian Wójtowicz
 • Włodzimierz Zagórski-Ostoja
 • Piotr Zielenkiewicz

Opracowano statut Towarzystwa oraz wybrano pierwszy Zarząd na kadencję 2008-2010:

 • Jerzy Tiuryn (prezes)
 • Janusz M. Bujnicki (wiceprezes)
 • Wiesław Nowak (wiceprezes)
 • Marta Pasenkiewicz-Gierula (sekretarz)
 • Witold Rudnicki (skarbnik)

27 lutego 2008 roku PTBI zostało oficjalnie zarejestrowane z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 2.