Członkowie Honorowi

Od 2021 roku, Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne nadaje tytuł Honorowego Członka PTBI.
Jak dotąd honorowe członkostwo nadano następującym uczonym (w nawiasie podano rok nadania):
  • Jacek Błażewicz (2021)
  • Wiesław Nowak (2021)
  • Jerzy Tiuryn (2021)