Członkowie Honorowi

Od 2021 roku, Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne nadaje tytuł Honorowego Członka PTBI.
Jak dotąd honorowe członkostwo nadano następującym uczonym (w nawiasie podano rok nadania):

  • Jacek Błażewicz (2021)
  • Wiesław Nowak (2021)
  • Jerzy Tiuryn (2021)
  • Janusz M. Bujnicki (2022)
  • Andrzej Polański (2023)

Członkowie Honorowi tworzą Kapitułę honorową, która co roku rozpatruje kandydatury na nowych Członków honorowych. Kandydatury można zgłaszać co roku e-mailem na adres honorowy@ptbi.org.pl. Kandydatury zgłoszone przed 1. marca będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu w czerwcu danego roku.

Regulamin Kapituły

Formularz Zgłoszenia kandydatury na Członka Honorowego