O konkursach

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne co roku organizuje 3 konkursy na najlepsze prace z bioinformatyki (poniższa lista zawiera linki do ostatniej edycji każdego z konkursów):

Prace obronione w danym roku są przyjmowane do konkursów na początku roku następnego. Lista finalistów ogłaszana jest pod koniec semestru letniego, a nagrody wręczane podczas Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Laureaci konkursów są zapraszani do udziału w Sympozjum i mają możliwość prezentacji swoich prac na specjalnej sesji konkursowej (laureaci konkursu na prace doktorskie oraz prace magisterskie) lub podczas sesji posterowej (laureaci konkursu na prace inżynierskie i licencjackie).

Od 2021 roku Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską jest Konkursem im. Franciszka Binczyka.