Contests

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki
 

Regulamin XI edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki.
Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska
bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie
magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz
fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie
● Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych
uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.
● Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki


Regulamin X edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more