Contests

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 

ogłasza 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

 

Regulamin dwunastej edycji Konkursu (2020)

 

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi). 

 

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

  • Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

Regulamin XI edycji Konkursu (2020)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym
efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska
bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do
opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród
jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach
i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora ...

Read more