Franciszek Binczyk

 


Dr Franciszek Binczyk - człowiek o pięknym, zaraźliwym uśmiechu. Poszukiwacz, ciekawski świata pasjonat nauki, uwielbiany przez studentów, których zarażał swoją pasją do życia i pracy. Wciągał studentów w rozmaite projekty naukowe - przez koło naukowe i wyjazdowe warsztaty. Na wyjazdach, wyjścia w góry mieszały się z dyskusjami o tajemnicach wszechświata, odkryciach naukowych i najnowszych technologiach - także tych czekających jeszcze na swoich twórców, możliwe że wśród otaczającej go młodzieży. Zaraźliwy entuzjazm Franka podgrzewał trwające do późnych godzin nocnych sesje posterowe, z których studenci nie dawali się wyprosić- nawet wówczas kiedy skończyło się już piwo i przekąski…

 

Dr inż. Franciszek Binczyk ukończył w 2010 roku studia magisterskie na kierunku Control, Electronics and Information Engineering (CEIE) na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, koncentrując się w swoich badaniach przede wszystkim na problemach ekstrakcji informacji z badań obrazowych różnych modalności. Prace nad rozprawą doktorską realizowane były w ramach wspieranego z funduszy europejskich programu stypendialnego „Doktoris”. Stopień doktora nauk techniczny uzyskał decyzją Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w 2016 roku, na podstawie pracy zatytułowanej „Processing and analysis of data obtained using Nuclear Magnetic Resonance technology in the diagnosis and treatment of brain tumors” przygotowanej pod wspólną opieką prof. Joanny Polańskiej (Politechnika Śląska, Gliwice) oraz prof. Hansa-Petera Meinzera (Heidelberg University, Niemcy). Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał również w trakcie kilku staży naukowych, między innymi w Zakładzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Medizinische und Biologische Informatyk Gruppe, Deutscheskrebsforschungszentrum w Heidelbergu, Niemcy. inż. Franciszek Binczyk zatrudniony był w Politechnice Śląskiej począwszy od 2014 roku, najpierw na stanowisku asystenta naukowego w Górnośląskim Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich, a od 2017 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych.

 

Dr inż. Franciszek Binczyk od samego początku angażował się w prace kół naukowych i organizacji studenckich. Był organizatorem i uczestnikiem kolejnych edycji warsztatów kół naukowych BioSKN Politechniki Śląskiej oraz AKN Bionanopor Politechniki Wrocławskiej (Fot. 2). Pomagał przecierać uczestnikom szlaki zarówno wiedzy, jak i fizycznie te górskie, nie zawsze idealnie proste ścieżki (Fot. 3-4). Wielokrotnie angażował się w organizację warsztatów dla studentów na Politechnice Śląskiej, czego przykładem jest kurs z głębokiego uczenia maszynowego w 2018 roku (Fot. 5).

Był znakomitym dydaktykiem, niezwykle lubianym przez studentów co zaowocowało przyznaniem mu w 2017 roku “BioOskara” dla najbardziej prostudenckiego doktora (Fot. 6). Nagroda ta jest przyznawana przez Bioinformatyczne Studenckie Koło Naukowe Politechniki Śląskiej (BioSKN).

 

Dr. inż. Franciszka Binczyka pamiętamy jako cenionego naukowca, wybitnego specjalistę z zakresu uczenia maszynowego i metod przetwarzania obrazów medycznych. Był współautorem szeregu publikacji i prezentacji konferencyjnych, członkiem wielu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, członkiem Komisji Rewizyjnej PTBi. Miał cechy stereotypowego naukowca. Kreatywnie i niebanalnie radził sobie z chaosem spraw pozanaukowych, których niekiedy sam był sprawcą – np. przemierzając górskie szlaki w pięknych, skórzanych mokasynach, kiedy na warsztaty z planowaną wycieczką górską nie zabrał odpowiedniego obuwia (Fot. 7).

 

 

Franek, jakiego wszyscy znaliśmy, był pasjonatem nauki, zawsze uśmiechnięty oraz gotowy do niesienia pomocy i wsparcia. Wzór dla przyszłych młodych naukowców, a dla wielu z nas - przyjaciel. Będzie go nam brakowało.