News details

Nagrody wręczone, poznaliśmy zwyciężczynie

***w Konkursie na Najlepszą Pracę magisterską obronioną w 2021***

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską otrzymała mgr Natalia Szulc.

Praca pod tytułem „RNA-ligands interaction profiles as machine learning descriptors”.
promotorzy: prof. dr hab. Piotr Bała (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
dra inż. Filip Stefaniak (Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

 

*** w Konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką lub Inżynierską obronioną między 1 marca 2021 a 28 lutego 2022 ***

Nagrodę za najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską otrzymała Hanna Porada.

Praca pod tytułem "Projekt i implementacja grafowej bazy wiedzy o interakcjach krzyżowych między amyloidami"

Promotor pracy dr inż. Witold Dyrka (Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej)

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!