News

Workshop on Artificial Intelligence in Bioinformatics - Varna, Bulgaria, September 11th, 2018 in conjunction with the 18th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications AIMSA 2018, Varna, Bulgaria, September 12th – 14th, 2018

OBJECTIVES
Artificial Intelligence plays an increasingly important role in Bioinformatics enabling discoveries in metagenomics, regulatory genomics, population genomics and diseases, next generation sequencing data processing, etc. Some of the grand challenges in Bioinformatics include protein structure prediction, homology search, gene finding and gene mapping, gene expression data analysis, drug design in pharmaceutical industry, etc. and the intensive application of Artificial Intelligence approaches is expected to address them. From ...

Read more

Dr Marta Łuksza opublikowała właśnie dwa artykuły (1,2) w Nature (w pierwszym jest pierwszym autorem, a w drugim drugim). Poświęcone są przewidywaniu losów pacjentów chorych na raka na podstawie ich podatności na pobudzenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Serdecznie gratulacje. 

1) Łuksza, M., Riaz, N., Makarov, V., Balachandran, V. P., Hellmann, M. D., Solovyov, A., ... & Wolchok, J. D. (2017). A neoantigen fitness model predicts tumour response to checkpoint blockade immunotherapy. Nature.

2) Balachandran, V. P., Łuksza, M., Zhao, J. N., Makarov, V., Moral, J. A., Remark, R., ... & Wells, D. K. (2017). Identification of unique neoantigen qualities in long-term survivors ...

Read more

W kolejnej edycji konkursu OPUS trzy granty w panelu NZ2 przypadły projektom bioinformatycznym:

Prof. dr hab. Izabela Makałowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała środki na grant "Regulacja ekspresji genów kodujących białka i nakładających się na końcach 5' ".

Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej,    uzyskał środki na grant "Opracowanie nowych metod projektowania cząsteczek RNA o zadanej strukturze oraz zastosowanie ich do konstruowania nowych funkcjonalnych RNA oraz przewidywania niekodujących RNA w sekwencjach transkryptomów". 

Prof. dr hab. Wojciech Maciej Karłowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał środki na grant ...

Read more

Konkurs Etiuda jest przeznaczony dla bardzo młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową. W dziedzinie nauk o życiu przyznano 27 grantów, z czego 3 przypadły projektom bioinformatycznym: 

    
"Zapętlone białka - wstęp do nanomedycyny", mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański,   Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

"Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów",  mgr Michal Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

"Ustalenie trójwymiarowych struktur RNA przy pomocy metod doświadczalnych i obliczeniowych", mgr Astha Astha, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Gratulacje dla kierowników grantów i ich opiekunów naukowych.