News

Do konkursu zgłoszono 11 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. 
Zwycięzcą konkursu, została pani Melania Nowicka autorka pracy "Optymalizacja użycia par kodonów w projektowaniu syntetycznych otwartych ramek odczytu" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był dr inż. Marcin Radom z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. 

Dwa wyróżnienia otrzymali:
  • pani Anita Dudek, autorka pracy "Dokładność metody Poissona-Boltzmanna w obliczeniach energii swobodnej hydratacji białek", obronionej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor dr Piotr Setny, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • pan Piotr Żurkowski, autor pracy "DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal", obronionej na Wydziale Informatyki ...
Read more
Do konkursu zgłoszono 6 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. 
Zwycięzcą konkursu, za pracę "Metody  teoretyczne przewidywania struktury białek oraz ich kompleksów z peptydami", obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, został 

dr Maciej Błaszczyk (Wydział Chemii UW). 

Promotorami pracy byli : prof. dr hab. Andrzej Koliński i dr hab. Sebastian Kmiecik.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy. 

Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 
  • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
  • prof. dr hab. Anna Gambin − Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska
W rozstrzygniętych właśnie konkursach grantowych NCN duże sukcesy osiągnęli reprezentanci naszego środowiska - aktywni, nieaktywni i (mam nadzieję) przyszli członkowie PTBI. 
W konkursie OPUS granty otrzymali: 
  1. dr Michał Boniecki na projekt "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cząsteczek RNA, uwzględniająca niekanoniczne parowania zasad" (Panel ST6 - pierwsze miejsce na liście rankingowej). 
  2. dr hab. Marta Szachniuk na projekt "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" (ST6). 
  3. dr inż. Krzysztof Puszyński "Efektywne algorytmy symulacji modeli procesów stochastycznych w biologii obliczeniowej oraz metody syntezy modeli szlaków sygnałowych" (ST-6). 
  4. prof. dr hab. Wiesław Nowak na projekt "Strukturalne determinanty ...
Read more
International meeting on Computational Approaches in Precision Medicine will take place at 27-28 July in Vienna.

The meeting will feature topical contributions from the US FDA as well as key players from the US (Yale, Harvard, …), Asia (Shanghai), and Europe. Locally, the meeting will host Christoph Bock from the CeMM in Vienna, who is this year receiving the ISCB Overton Prize for his work in epigenomics. Also Sepp Hochreiter will join the meeting from the JKU in Linz, who has won fame as one of the early pioneers of Deep Learning. More information and a tentative agenda is available online ...
Read more

NETTAB 2017 
Methods, tools & platforms for Personalized Medicine in the Big Data Era
16-18 October 2017, Palermo, Italy
CALL FOR ABSTRACTS FOR ORAL COMMUNICATIONS AND POSTERS

TOPICS
The special topic is "Methods, tools & platforms for Personalized Medicine in the Big Data Era", which includes:
Data management: Biomedical Big Data Management, Standards for Clinical and Genetic Data, Data Privacy and Security, Omics Data Integration, Biobanks
Data analysis: Omics Data analysis, Genetic Mutation Analysis, Biomarkers Discovery, NGS Data Analysis, Patient Information Analytics
Tools and Services: Clinical Genomics Services, Models for Clinic and Genetic Data ...
Read more