News

Konkurs Etiuda jest przeznaczony dla bardzo młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową. W dziedzinie nauk o życiu przyznano 27 grantów, z czego 3 przypadły projektom bioinformatycznym: 

    
"Zapętlone białka - wstęp do nanomedycyny", mgr Paweł Andrzej Dąbrowski-Tumański,   Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

"Przewidywanie właściwości sekwencji biologicznych w oparciu o analizę n-gramów",  mgr Michal Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

"Ustalenie trójwymiarowych struktur RNA przy pomocy metod doświadczalnych i obliczeniowych", mgr Astha Astha, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Gratulacje dla kierowników grantów i ich opiekunów naukowych. 

Tegoroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego miała miejsce w dniach od 27 do 29 września w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Łącznie wzięło w niej udział 77 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowo-badawczych i komercyjnych, z czego 43% stanowili młodzi naukowcy przed uzyskaniem stopnia doktora.

Najliczniej reprezentowane były jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Poznańskiej oraz University of Applied Sciences Mittweida.

Poza nimi w konferencji wzięli także udział przedstawiciele świata naukowego z Łodzi, Wrocławia, Białegostoku, Gliwic, Torunia i Berlina z takich jednostek jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Wrocławskiej, International Max Planck Research School for Computational ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 6 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów.  Zwycięzcą konkursu, za pracę "Metody  teoretyczne przewidywania struktury białek oraz ich kompleksów z peptydami", obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, został 

dr Maciej Błaszczyk (Wydział Chemii UW).  

Promotorami pracy byli : prof. dr hab. Andrzej Koliński i dr hab. Sebastian Kmiecik.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy. 

Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 

  • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
  • prof. dr hab. Anna Gambin − Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska
Do konkursu zgłoszono 11 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. Zwycięzcą konkursu, została pani Melania Nowicka autorka pracy "Optymalizacja użycia par kodonów w projektowaniu syntetycznych otwartych ramek odczytu" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był dr inż. Marcin Radom z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.   Dwa wyróżnienia otrzymali:
  • pani Anita Dudek, autorka pracy "Dokładność metody Poissona-Boltzmanna w obliczeniach energii swobodnej hydratacji białek", obronionej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor dr Piotr Setny, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • pan Piotr Żurkowski, autor pracy "DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal", obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki ...
Read more