News

The course on big data for life sciences will be held in Uppsala, from 18th to 22nd September 2017. 

The detailed programme is under construction, the topics to be covered include: 
 • Introduction to Big Data
 • BIG Data Cloud solutions in Life in Life Sciences
 • NoSQL databases with a focus on MongoDB
 • Distributed storage and computing with Apache Hadoop
 • Large scale data-processing with Apache Spark
 • Machine learning with R
 • Metabolomics
 • Image analysis
 
The training course has a limited participation of 25 students.
A scientific committee will make a selection based on a letter of motivation written by the ...
Read more
Do konkursu zgłoszono 11 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. 
Zwycięzcą konkursu, została pani Melania Nowicka autorka pracy "Optymalizacja użycia par kodonów w projektowaniu syntetycznych otwartych ramek odczytu" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był dr inż. Marcin Radom z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. 

Dwa wyróżnienia otrzymali:
 • pani Anita Dudek, autorka pracy "Dokładność metody Poissona-Boltzmanna w obliczeniach energii swobodnej hydratacji białek", obronionej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor dr Piotr Setny, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • pan Piotr Żurkowski, autor pracy "DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal", obronionej na Wydziale Informatyki ...
Read more
Do konkursu zgłoszono 6 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. 
Zwycięzcą konkursu, za pracę "Metody  teoretyczne przewidywania struktury białek oraz ich kompleksów z peptydami", obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, został 

dr Maciej Błaszczyk (Wydział Chemii UW). 

Promotorami pracy byli : prof. dr hab. Andrzej Koliński i dr hab. Sebastian Kmiecik.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy. 

Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 
 • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
 • prof. dr hab. Anna Gambin − Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska
W rozstrzygniętych właśnie konkursach grantowych NCN duże sukcesy osiągnęli reprezentanci naszego środowiska - aktywni, nieaktywni i (mam nadzieję) przyszli członkowie PTBI. 
W konkursie OPUS granty otrzymali: 
 1. dr Michał Boniecki na projekt "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cząsteczek RNA, uwzględniająca niekanoniczne parowania zasad" (Panel ST6 - pierwsze miejsce na liście rankingowej). 
 2. dr hab. Marta Szachniuk na projekt "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" (ST6). 
 3. dr inż. Krzysztof Puszyński "Efektywne algorytmy symulacji modeli procesów stochastycznych w biologii obliczeniowej oraz metody syntezy modeli szlaków sygnałowych" (ST-6). 
 4. prof. dr hab. Wiesław Nowak na projekt "Strukturalne determinanty ...
Read more
International meeting on Computational Approaches in Precision Medicine will take place at 27-28 July in Vienna.

The meeting will feature topical contributions from the US FDA as well as key players from the US (Yale, Harvard, …), Asia (Shanghai), and Europe. Locally, the meeting will host Christoph Bock from the CeMM in Vienna, who is this year receiving the ISCB Overton Prize for his work in epigenomics. Also Sepp Hochreiter will join the meeting from the JKU in Linz, who has won fame as one of the early pioneers of Deep Learning. More information and a tentative agenda is available online ...
Read more