News

Tegoroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego miała miejsce w dniach od 27 do 29 września w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Łącznie wzięło w niej udział 77 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowo-badawczych i komercyjnych, z czego 43% stanowili młodzi naukowcy przed uzyskaniem stopnia doktora.

Najliczniej reprezentowane były jednostki Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Poznańskiej oraz University of Applied Sciences Mittweida.

Poza nimi w konferencji wzięli także udział przedstawiciele świata naukowego z Łodzi, Wrocławia, Białegostoku, Gliwic, Torunia i Berlina z takich jednostek jak Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Politechniki Wrocławskiej, International Max Planck Research School for Computational ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 6 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów.  Zwycięzcą konkursu, za pracę "Metody  teoretyczne przewidywania struktury białek oraz ich kompleksów z peptydami", obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, został 

dr Maciej Błaszczyk (Wydział Chemii UW).  

Promotorami pracy byli : prof. dr hab. Andrzej Koliński i dr hab. Sebastian Kmiecik.

Serdeczne gratulacje dla zwycięzcy. 

Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 

 • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
 • prof. dr hab. Anna Gambin − Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska
Do konkursu zgłoszono 11 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. Zwycięzcą konkursu, została pani Melania Nowicka autorka pracy "Optymalizacja użycia par kodonów w projektowaniu syntetycznych otwartych ramek odczytu" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był dr inż. Marcin Radom z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.   Dwa wyróżnienia otrzymali:
 • pani Anita Dudek, autorka pracy "Dokładność metody Poissona-Boltzmanna w obliczeniach energii swobodnej hydratacji białek", obronionej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor dr Piotr Setny, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • pan Piotr Żurkowski, autor pracy "DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal", obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki ...
Read more
Pragniemy poinformować, iż przywróciliśmy formularz zgłaszania abstraktów. Na tym etapie można zgłaszać tylko plakaty.
We wish to inform that we have restored the abstract submission form. At this stage only posters can be submitted.
The course on big data for life sciences will be held in Uppsala, from 18th to 22nd September 2017. 

The detailed programme is under construction, the topics to be covered include: 
 • Introduction to Big Data
 • BIG Data Cloud solutions in Life in Life Sciences
 • NoSQL databases with a focus on MongoDB
 • Distributed storage and computing with Apache Hadoop
 • Large scale data-processing with Apache Spark
 • Machine learning with R
 • Metabolomics
 • Image analysis
 
The training course has a limited participation of 25 students.
A scientific committee will make a selection based on a letter of motivation written by the ...
Read more