News details

COVID-19 a PTBI

Szanowni Koledzy i Koleżanki, 

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-2019 nie pozostaje bez wpływu na działania podejmowane przez PTBI. Niestety, w związku z ograniczeniami w publicznych zgromadzeniach, wiele z naszych działań będzie musiało zostać ograniczonych i/lub opóźnionych.

Przede wszystkim, coroczna konferencja BIT musiała zostać przełożona na przyszły rok . Nowy termin to 24-26 czerwca 2021. Tymczasem, w planowanym terminie BIT 20 w czerwcu tego roku planowane jest wirtualne seminarium online. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie BIT. Jednocześnie, organizowane w Toruniu warsztaty MoDaL, które miały odbywać się pod patronatem PTBI jako impreza towarzysząca BIT, zostały przeniesione na wrzesień 2020.

Niestety, także warsztaty dla studentów, organizowane w tym roku w Poznaniu, przez Koło Naukowe Bioinformatyki Politechniki Poznańskiej, które miały być objęte wsparciem PTBI musiały zostać odwołane.

Jak na razie, nie ma przesłanek, aby zakładać, że tegoroczne Sympozjum PTBI, które planowane jest na wrzesień 2020 będzie przeniesione, niemniej zapewne opóźni się rejestracja na  to wydarzenie. Bardzo zachęcamy do sprawdzania informacji na stronie i naszym FB. Będziemy tam umieszczać wszelkie informacje na bieżąco.

Nie planujemy też na razie w tym roku specjalnego walnego zebrania członków. Mieliśmy taki plan w związku z planami wprowadzenia zmian w statucie związanych z instytucją honorowego członkostwa, ale teraz jest to niemożliwe.  Mamy nadzieję, że walne zebranie odbędzie się normalnie podczas Sympozjum i tam temat ten będziemy mogli podjąć ponownie.