News details

Konkurs PTBI na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku, w składzie:

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

 

ogłosiła wyniki konkursu.

 

Na konkurs wpłynęło dwanaście prac, każda została oceniana przez dwóch recenzentów. Wśród wyłonionych laureatów znaleźli się:

Aleksandra Suwalska za pracę "Automated detection of cerebral microbleeds on MR images", obronioną 25.06.2019 r. na Politechnice Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice; promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych, Gliwice.

Paulina Dziadkiewicz za pracę "Analiza uliniowień wielu sekwencji genetycznych", obronioną 27.06.2019 r. na Politechnice Warszawskiej, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych; promotor: dr hab. Norbert Dojer, Instytut Informatyki MIMUW, Warszawa.

Bartosz Czech za pracę "Patterns of DNA variation between the autosomes, the X chromosome and the Y chromosome in Bos taurus genome", obronioną 11.06.2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczm we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt; promotorzy Prof. Bernt Guldbrandtsen, Center for Quantitative Genetics and Genomics, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University i Prof. Joanna Szyda, Pracownia Biostatystyki, Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu