News details

Wyniki konkursów PTBI

Komisja do spraw Konkursu na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku, w składzie: 

• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

ogłosiła wyniki konkursu.

Na konkurs wpłynęło 8 prac. Każda z prac została oceniona przez dwóch recenzentów. W wyniku oceny pierwsze miejsce zajął

pan Mateusz Łącki

za rozprawę pt. "Computational and Statistical Methods for Mass Spectrometry Data Analysis" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Anny Gambin, promotorem pomocniczym pracy był dr Błażej Miasojedow.

Komisja konkursowa w uznaniu bardzo wysokiego poziomu zgłoszonych prac, w uzgodnieniu z Zarządem PTBI postanowiła przyznać dodatkowe, pozaregulaminowe wyróżnienia trzem pracom zgłoszonym na konkurs: 

  • pracy pana Piotra Klukowskiego pt. "Machine learning approaches for protein structure elucidation with NMR spectroscopy", obronionej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej pod opieką prof. dr hab. inż. Jerzego Świątka, promotorem pomocniczym był dr inż. Adam Gonczarek.
  • pracy pana Jarosława Paszka pt. "Inferring genomic duplication events", obronionej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu, Warszawskiego, pod opieką dr hab. Pawła Góreckiego.
  • pracy pani Natalii Szóstak pt. "Bioinformatyczne metody modelowania i weryfikacji hipotezy Świata RNA" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, pod opieką prof. dr hab. inż. Jacka Błażewicza, promotorem pomocniczym był dr inż. Szymon Wąsik.

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku, w składzie: 

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska 

ogłosiła wyniki konkursu.

Na konkurs wpłynęło 13 prac, każda została oceniona przez dwóch recenzentów. Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom prac komisja zdecydowała się przyznać oprócz nagrody głównej trzy równorzędne wyróżnienia. Wśród laureatów konkursu znaleźli się: 

  • Dawid Dąbkowski za pracę "Minimizing the deep coalescence cost" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, promotorem był dr hab. Paweł Górecki;
  • Michał Karlicki za pracę "Genomy organellarne mikroorganizmów eukariotycznych w danych metagenomowych", obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, promotorem była Dr Anna Karnkowska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski;
  • Hanna Kranas za pracę "Metoda wykrywania kontaktów dalekiego zasięgu między fragmentami chromatyny", obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, promotorem był dr Bartosz Wilczyński, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski;
  • Katarzyna Zofia Kędzierska za pracę "Differential mutation analysis across gene sets in cancers (Różnicowa analiza mutacji somatycznych w szlakach metabolicznych w nowotworach", obronioną na Wydziale Chemicznym, Politechniki Warszawskiej; promotorem pracy był prof.  Aakrosh Ratan, PhD Department of Public Health Sciences and Center for Public Health Genomics, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA

Zdobywca nagrody głównej zostanie przedstawiony na Sympozjum PTBI, w czasie specjalnej sesji poświęconej prezentacji prac nagrodzonych w konkursach. 

Należy podkreślić, że komisja konkursowa zapewniła transparentność przebiegu oceniania prac zgłoszonych przez podopiecznych członków komisji, w szczególności w takim wypadku opiekun pracy nie znał nazwisk recenzentów, którzy byli wybierani przez pozostałych członków komisji.