News

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku, w składzie:

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

 

ogłosiła wyniki konkursu.

 

Na konkurs wpłynęło dwanaście prac, każda została oceniana przez dwóch recenzentów. Wśród wyłonionych laureatów znaleźli się:

Aleksandra Suwalska za pracę "Automated detection of cerebral microbleeds on MR images", obronioną 25.06.2019 r. na Politechnice Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice; promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Polańska Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Katedra Inżynierii ...

Read more

Szanowni Koledzy i Koleżanki, 

Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-2019 nie pozostaje bez wpływu na działania podejmowane przez PTBI. Niestety, w związku z ograniczeniami w publicznych zgromadzeniach, wiele z naszych działań będzie musiało zostać ograniczonych i/lub opóźnionych.

Przede wszystkim, coroczna konferencja BIT musiała zostać przełożona na przyszły rok . Nowy termin to 24-26 czerwca 2021. Tymczasem, w planowanym terminie BIT 20 w czerwcu tego roku planowane jest wirtualne seminarium online. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie BIT. Jednocześnie, organizowane w Toruniu warsztaty MoDaL, które miały odbywać się pod patronatem PTBI jako impreza towarzysząca BIT, zostały przeniesione na wrzesień 2020 ...

Read more

Komisja do spraw Konkursu na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku, w składzie: 

• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

ogłosiła wyniki konkursu.

Na konkurs wpłynęło 8 prac. Każda z prac została oceniona przez dwóch recenzentów. W wyniku oceny pierwsze miejsce zajął

pan Mateusz Łącki

za rozprawę pt. "Computational and Statistical Methods for Mass Spectrometry Data Analysis" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Anny Gambin, promotorem pomocniczym pracy był dr Błażej Miasojedow.

Komisja ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 8 prac doktorskich obronionych w 2017 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Marta Kasprzak,  Anna Gambin, Andrzej Polański) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów.  

Nagrodę główną w wysokości 3 000 (trzy tysiące) PLN brutto uzyskał

Dr Wojech Rosikiewicz

z  Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Identyfikacja i analiza ekspresji nakładających się genów u człowieka i myszy

promotor pracy: dr hab. Izabela Makałowska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce i data ogłoszenia wyników konkursu: Sympozjum PTBI we Wrocławiu, 6.09 ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 8 prac magisterskich obronionych w 2017 roku. Każda praca została oceniona przez dwóch anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Paweł Górecki, Sebastian Deorowicz, Małgorzata Kotulska) podsumowała głosy recenzentów (członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów).

nagrodę główną w wysokości 1 000 (tysiąc) PLN brutto otrzymał:

Michał Ciach
z  Wydziału Matematyki, , Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

za pracę mgr pt. Modelowanie reakcji dysocjacji białek w spektrometrii masowej. 
(promotor: prof. dr hab. Anna Gambin, Wydział Matematyki ...

Read more