News details

Laureaci konkursu na pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską

Chcemy pogratulować finalistom tegorocznej edycji konkursów PTBI na prace magisterskie i licencjackie lub inżynierskie z bioinformatyki obronione w roku 2021/2022, a są nimi:

 

***w Konkursie na Najlepszą Pracę magisterską obronioną w 2021***

Finaliści zostali wymienieni w kolejności alfabetycznej.

mgr Seweryn Kalisz
Rib detection in X-ray images
Obrona: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska w Gliwicach

promotor: dr inż. Michał Marczyk
Katedra Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych, Wydział Automatyki,
Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska
Yale Cancer, Center Yale University, New Haven, CT, USA
kierunek: CONTROL, ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING

 

mgr Marlena Osipowicz
Identication of chromatin regions active in human brain using neural networks
Obrona: W. MIMUW
Kierunek studiów: Bioinformatyka i Biologia Systemów, Uniwersytet Warszawski
promotor: dr hab. Bartosz Wilczyński, MIMUW

 

mgr Natalia Szulc
RNA-ligands interaction profiles as machine learning descriptors
Obrona: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.
promotorzy: prof. dr hab. Piotr Bała (Interdyscyplinarne Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
dra inż. Filip Stefaniak (Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka,
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
Kierunek studiów: Inżynieria obliczeniowa, Uniwersytet Warszawski

 

*** w Konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką lub Inżynierską obronioną między 1 marca 2021 a 28 lutego 2022 ***

Finaliści zostali wymienieni w kolejności alfabetycznej.

Mateusz Guźniczak „Cyfrowe przetwarzanie i analiza tomogramów uzyskanych metodą mikroskopii holograficznej pojedynczej żywej komórki”

Promotor pracy:
dr hab. inż. Agnieszka Ulatowska-Jarża, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Wrocławska

 

Hanna Porada "Projekt i implementacja grafowej bazy wiedzy o interakcjach krzyżowych między amyloidami"

Promotor pracy:
dr inż. Witold Dyrka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

Natalia Rutecka "Symulowanie sieci filogenetycznych"

Promotor pracy:
dr hab. Paweł Górecki, prof. UW w Instytucie Informatyki.

 

Za przeprowadzenie konkursów chcemy ogromnie podziękować komisjom w składzie:

- konkurs na prace doktorskie

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

 

- konkurs na prace magisterskie

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

 

- konkurs na prace licencjackie lub inżynierskie

dr inż. Magdalena Machnicka (przewodnicząca komisji) – Uniwersytet Warszawski

dr inż. Witold Dyrka – Politechnika Wrocławska

mgr Michał Kowalski – Uniwersytet Jagielloński

dr Wanda Niemyska – Uniwersytet Warszawski

dr Jakub Rydzewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr inż. Tomasz Żok – Politechnika Poznańska

dr inż. Joanna Żyła – Politechnika Śląska