News details

Konkurs PTBI na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku

Komisja do spraw konkursu na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2019 roku, w składzie:

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)

prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

 

ogłosiła laureatów konkursu, którymi zostali:

 

Aleksandra Badaczewska-Dawid, za rozprawę pt. "Modelowanie struktury i dynamiki białek z użyciem modeli gruboziarnistych o różnej skali rozdzielczości" obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego; promotor dr hab. Dominik Gront (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski),

Aleksandra Jarmolińska, za rozprawę pt. "Algorithms and Models for Protein Structure Analysis" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego; promotorzy prof. dr hab. Anna Gambin (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski) i dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz. (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski).

Anna Papież, za rozprawę pt. "Integrative Data Analysis Methods in Multi-omics Molecular Biology Studies for Disease of Affluence Biomarker Research" obronioną na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej; promotor prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska).

 

Na konkurs wpłynęło osiem zgłoszeń. Każda praca została oceniana przez dwóch recenzentów.