News details

Zmiana terminu Sympozjum PTBI 2020

Drodzy Koledzy i Koleżanki, 

Niestety, w związku z przedłużającą się niepewną sytuacją związaną z epidemią COVID-19 musimy podjąć dalsze kroki reorganizujące naszą aktywność w 2020 roku.

W szczególności, coroczne Sympozjum PTBI, które planowaliśmy zorganizować w tym roku w Warszawie, w siedzibie IPI PAN, nie odbędzie się w tej formie. Niestety, na wielu uczelniach wciąż obowiązują zakazy podróży, i nawet jeśli miałyby one być zniesione do września 2020, to byłoby niemożliwe przeprowadzenie normalnej rejestracji i organizacji tak dużej konferencji przy tak niepewnej sytuacji dotyczącej zarówno uczestników, jak całego otoczenia usług (catering/hotele itp).  W związku z tym, ogłaszamy, że XIII Sympozjum PTBI odbędzie się w dniach 15-17 IX 2021 r, także w siedzibie IPI PAN w Warszawie. 

Dla wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wynikami naukowymi z naszym środowiskiem, organizatorzy tegorocznehgo Sympozjum (pod kierownictwem Michała J. Dąbrowskiego i Michała Dramińskiego) zaproponowali zorganizowanie internetowych Jesiennych Warsztatów PTBI 2020, które odbędą się w drugiej połowie listopada 2020. Podczas warsztatów, każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować zgłoszony przez siebie temat przy użyciu systemu do wideokonferencji. Darmowa rejestracja rozpocznie się we wrześniu 2020, więc już można szykować streszczenia do zgłoszenia, zaś w październiku będziemy oczekiwać na gotowe prezentacje w formie "plakatu". Planujemy zorganizować konkurs na najlepszy plakat i najlepszą prezentację z nagrodami ufundowanymi przez PTBI. 

Epidemia może także wpłynąć na organizację walnego zebrania członków PTBI. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w formie "hybrydowej" z częścią członków uczestniczących w zebraniu osobiście w Warszawie i częścią uczestniczącą zdalnie poprzez wideokonferencję. Będziemy starali zorganizować je także w terminie zbliżonym do Jesiennych Warsztatów PTBI.

Wszelkie informacje nt. Sympozjum, Warsztatów i Walnego Zebrania będą ukazywać się na naszej stronie internetowej https://www.ptbi.org.pl/ i i na naszym profilu na FB. 

Niebawem ogłosimy też w specjalnym komunikacie ostateczne wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie bioinformatyki obronioną w 2019 roku.