News details

Ostatnie dni aby zarejestrować się na konferencję online Bioinformatics Fights VIruses

Już w najbliższy czwartek 25. VI odbędzie się wirtualna konferencja Bioinformatics Fights Viruses. Już najwyższy czas się rejestrować.

Jest to świetna okazja, by zapoznać się z najnowszymi wynikami badań bioinformatycznych poświęconych wirusom (ze szczególnym uwzględnieniem SARS-COV-2), zarówno od strony bioinformatyki strukturalnej, badania rozprzestrzeniania się wirusa, badania jego transkryptomu, czy też podatności na leki. Oprócz reprezentantów wiodących ośrodków badawczych w Polsce, będzie można posłuchać mówców z USA, UK, Chin, Indii i Niemiec. I to wszystko we własnym domu w czasie jednego czwartkowego popołudnia.

Tutaj znajdziecie szczegółowy program, a tutaj dostępna jest rejestracja

English version:

Mark this Thursday, June 25th on your calendars for the Bioinformatics Fights Viruses online conference. It's time to register.

It's a great occasion to learn about the newest results in bioinformatics research devoted to viruses (and SARS-COV-2 in particular) using methods from structural bioinformatics, virus spreading models, transcriptomics and drug repurposing. In addition to researchers from leading Polish research institutions, you can listen to speakers from USA (Yale), UK (Oxford), China (Genenet), India (I3L) and Germany (Mittweida). And all of this from your home in one afternoon!

Here you can find the detailed program, and the  registration is available here