News details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2023r został rozstrzygnięty

W tegorocznej edycji konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską obronioną w 2023 roku nadesłana została rekordowa liczba 10 prac.
Trzy prace doktorskie uzyskały wyraźnie wyższą ocenę, i komisja wyłoniła zwycięzcę i zarekomendowała dwie kolejne prace do wyróżnienia.

Gratulujemy finalistom!!!


Zwycięzcą konkursu został:

Krzysztof Koras
za rozprawę pt. "Computational Methods for Anti-Cancer Drug Sensitivity Prediction"
obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
promotor dr hab. Ewa Szczurek (Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski).


Wyróżnienia otrzymują (w kolejności alfabetycznej):

Kaja Gutowska
rozprawa pt. "Podejścia systemowe do modelowania i analizy wybranych procesów związanych z powstawaniem i rozwojem miażdżycy"
obroniona na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej,
promotor prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska)

oraz

Jarosław Synak
rozprawa pt. "Modelowanie i symulowanie systemów wieloagentowych opisujących procesy w hipotezie Świata RNA"
obroniona na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej,
promotor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz (Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska).


Za przeprowadzenie konkursów chcemy ogromnie podziękować komisji w składzie:

prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
dr hab. Witold Rudnicki − Uniwersytet w Białymstoku