News details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2023r został rozstrzygnięty

W tegorocznej edycji konkursu PTBI na najlepszą pracę magisterską im. Franciszka Binczyka obronioną w 2023 roku nadesłanych zostało 12 prac.
Każda praca była recenzowana przez dwóch recenzentów.
Recenzenci podkreślali wysoki poziom nadesłanych prac, a do grona finalistów dostało się 5 prac.
Gratulacje dla wszystkich finalistów!!!

 
Nagrodę główną otrzymuje:

Natalia Rutecka
Obrona: 18 grudnia 2023, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotor: dr hab. Paweł Górecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Temat: Robinson-Foulds distance between phylogenetic networks and gene trees

 

Wyróżnienia otrzymują (w kolejności alfabetycznej):

Adam Cicherski
Obrona: 21 września 2023, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotor: dr hab. Norbert Dojer, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Algorytm konstrukcji grafu wariantów z kolorowanego grafu de Bruijna

Aleksandra Cupriak
Obrona: 15 grudnia 2023, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotor: dr Aleksander Jankowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Temat: Przewidywanie tworzenia pętli chromatynowych na podstawie danych genomicznych

Maciej Dzikowski
Obrona 19 grudnia 2023, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotorzy dr hab. Marcin Grynberg, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, dr Stanisław Dunin-Horkawicz, Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Temat: Creation and evaluation of an amino acid substitution matrix for low complexity fragments of proteins combined with the improvement of a method to compare these fragments

Julia Rymuza
Obrona: 19 grudnia 2023, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
Promotorzy: dr. hab. Mateusz Bujko, prof. inst. Narodowy Instytut Onkologii, dr hab. Monika J. Piotrowska, prof. uczelni, Instytut Matematyki Stosowanej Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki  
Temat: Określenie profilu ekspresji genów w guzach somatotropowych przysadki i identyfikacja podtypów molekularnych tych nowotworów

 

Za przeprowadzenie konkursów chcemy ogromnie podziękować komisji w składzie:

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska