News

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2009

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2009. Termin zglaszania prac: 31 maja 2010 r. 


Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2009] / [dr-2009]

I Zjazd PTBIW dniach 3-5 października 2008 odbył się I Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI) wraz z Warsztatami Doktorantów. Konferencja była organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne i Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd odbył się w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą:

http://www.geovita.pl/obiekt/Jadwisin.12.html 


Komitet Programowy: 
Jacek Błażewicz 
Janusz Bujnicki 
Witold Rudnicki 
Jerzy Tiuryn (Przewodniczący) 

Komitet Organizacyjny: 
Janusz Dutkowski 
Paweł Gorecki (Przewodniczący) 

Galeria zdjęć ze zjazdu

 

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego


połączony z 8. Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów 

1–3 października 2010 
Hotel Diament, ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroń 

Aktualne informacje na stronie www zjazdu: http://www.ptbi3.polsl.pl

Warsztaty dla Doktorantów są imprezą cykliczną, organizowaną corocznie począwszy od 2003 r., mającą na celu integrację polskiego środowiska bioinformatycznego. W trakcie Warsztatów młodzi naukowcy (doktoranci) prezentują swoje osiągnięcia naukowe oraz poddają je dyskusji, zarówno w trakcie swoich wystąpień jak i poza nimi, w czasie wolnym. Integracji środowiska i przepływowi informacji sprzyja wyjazdowy charakter Warsztatów. Językiem prezentacji jest angielski. 


Organizatorzy: 


Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 
Instytut ...

Read more

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 16 prac magisterskich obronionych w 2008 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Janusz Bujnicki, Piotr Formanowicz, Andrzej Koliński) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Katarzyna H. Kamińska
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama ...

Read more

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 
 
Do konkursu zgłoszonych zostało 9 prac doktorskich obronionych w 2009 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Andrzej Koliński, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5) punktów. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji okazało się, że dwie prace uzyskały tę samą, maksymalną (10 pkt) ocenę. W tej sytuacji Komisja zaproponowała aby przewodniczący dokonał powtórnej starannej oceny tych dwóch prac i przedstawił wynik tej oceny Komisji. W wyniku tej procedury za najlepszą uznana została ...
Read more