News

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 16 prac magisterskich obronionych w 2008 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Janusz Bujnicki, Piotr Formanowicz, Andrzej Koliński) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Katarzyna H. Kamińska
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama ...

Read more

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 
 
Do konkursu zgłoszonych zostało 9 prac doktorskich obronionych w 2009 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Andrzej Koliński, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5) punktów. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji okazało się, że dwie prace uzyskały tę samą, maksymalną (10 pkt) ocenę. W tej sytuacji Komisja zaproponowała aby przewodniczący dokonał powtórnej starannej oceny tych dwóch prac i przedstawił wynik tej oceny Komisji. W wyniku tej procedury za najlepszą uznana została ...
Read more

KONFERENCJE

 

Konferencje i kursy (współ)organizowane lub wspierane przez PTBI

  • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Liczby-Komputery-Życie", 8-9 kwietnia 2016 roku, Kraków  - Strona wydarzenia na FB
Inne strony z katalogami konferencji

Nature Events Directory

SocBIN Conferences

ISCB Conferences

http://www.conference-service.com/conferences/bioinformatics.html

http://www.conferencealerts.com/bioinform.htm

Joint NETTAB 2010 and BBCC 2010 workshop

Biological Wikis


November 29 - December 1, 2010
Congress Center, University of Naples "Federico II", Naples, Italy

http://www.nettab.org/2010/

The joint NETTAB and BBCC 2010 workshop on "Biological Wikis" promises to be a great meeting for all researchers involved in the exploitation of wikis in biology.
Come and discuss your ideas and doubts with such scientists as Alex Bateman, Alexander Pico, Andrew Su, Dan Bolser, Robert Hoffmann, Thomas Kelder, Mike Cariaso, Adam Godzik, Luca Toldo and many other who, we hope, will join the workshop.

It's a great chance to ...

Read more