News

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2013

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce, w roku kalendarzowym 2013. Termin zglaszania prac: 15 marca 2014 r.

 

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tegorocznych edycjach konkursów przewiduje się następujące nagrody pieniężne: 6000 zł dla zwycięzcy konkursu na najlepszą pracę doktorską, 3000 zł dla zwycięzcy oraz po 1500 zł dla autorów dwóch wyróżnionych prac w konkursie na najlepszą pracę magisterską ...

Read more

VI Zjazd PTBI i Sypozjum Bioinformatyczne - podsumowanie

Tegoroczny VI Zjazd PTBI i Sympozjum Bioinformatyczne odbyły się w dniach 27-29 września 2013 roku we Wrocławiu i zgromadziły 81 czynnych uczestników z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 20 wystąpień na pięciu sesjach tematycznych oraz obejrzeć 70 plakatów w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji plakatowej. Dodatkowo wygłoszonych zostało 5 wykładów zaproszonych:

  • Prof. Stanislaw Cebrat, Wroclaw University, Wrocław, Poland
    "Sympatric Speciation and Chromosome Evolution in the Computer Simulations"
  • Prof. Joanna Szyda, Wroclaw University of Life Sciences, Wrocław, Poland
    "Bioinformatic Challenges in the Analysis of Complex Traits"
  • Dr. Jean-Christophe Nebel, Kingston ...
Read more

Wyniki V edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 10 prac doktorskich obronionych w 2013 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-100 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska

Anny Philips

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pt. Nowe metody bioinformatyczne sluzace do przewidywania miejsc wiazania jonów metali i niskoczasteczkowych ligandów w strukturach RNA (promotor: prof dr hab. Janusz M. Bujnicki ...

Read more

Wyniki IV edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich obronionych w 2012 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska

Julii Romanowskiej
z Uniwersytetu Warszawskiego
pt.
Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins
promotor pracy: Joanna Trylska

 

Wyniki V edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki ...

Read more

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2012

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2012. Termin zglaszania prac: 15 marca 2013 r.

Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2012] / [dr-2012]