News details

Bioinformatyczne sukcesy w konkursach NCN

W rozstrzygniętych właśnie konkursach grantowych NCN duże sukcesy osiągnęli reprezentanci naszego środowiska - aktywni, nieaktywni i (mam nadzieję) przyszli członkowie PTBI. 
W konkursie OPUS granty otrzymali: 
  1. dr Michał Boniecki na projekt "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cząsteczek RNA, uwzględniająca niekanoniczne parowania zasad" (Panel ST6 - pierwsze miejsce na liście rankingowej). 
  2. dr hab. Marta Szachniuk na projekt "RNApolis - metody i algorytmy do modelowania i analizy struktury RNA" (ST6). 
  3. dr inż. Krzysztof Puszyński "Efektywne algorytmy symulacji modeli procesów stochastycznych w biologii obliczeniowej oraz metody syntezy modeli szlaków sygnałowych" (ST-6). 
  4. prof. dr hab. Wiesław Nowak na projekt "Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek" (Panel ST-4).
  5. prof. dr hab. Sławomir Filipek na projekt "Badanie mechanizmu proteolizy oraz selektywnego wiązania ligandów do kompleksu gamma-sekretazy" (Panel NZ-2 - pierwsze miejsce na liście rankingowej).  
  6. dr hab. Joanna Trylska "Wpływ zatłoczonego środowiska na aktywność katalityczną i dynamikę proteaz wirusowych" (Panel NZ-1).
W konkursie SONATA grant otrzymał dr Neo Christopher Honghoon Chung na projekt "Nowe metody statystyczne dla problemów klasyfikacji i integracji danych molekularnych i genomowych" (Panel ST-6)

W kokursie PRELUDIUM granty otrzymali: 
  1. mgr inż. Tomasz Żok na projekt "Rozwój bioinformatycznych modeli do analizy struktur 3D RNA w przestrzeni kątowej" (Panel ST-6, pierwsze miejsce na liście rankingowej)
  2. mgr Karol Wojciech Nienałtowski na projekt "Wykrywanie źródeł zaburzeń sygnalizacja w komórkach rakowych" (Panel ST-6, drugie miejsce na liście rankingowej). 
Serdecznie gratuluję wszystkim kierownikom grantów, opiekunom naukowym kierowników w grantach Preludium i liczę, że wyniki prac będą prezentowane na konferencjach organizowanych przez PTBI. 

Witold Rudnicki
Prezes PTBI