News

Wyniki III edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich obronionych w 2011 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji okazało się, że dwie prace uzyskały tę samą, maksymalną (10 pkt) ocenę. W tej sytuacji Komisja zaproponowała aby przewodniczący dokonał powtórnej starannej oceny tych dwóch prac i przedstawił wynik tej oceny Komisji. W wyniku tej procedury za najlepszą uznana została rozprawa doktorska ...

Read more

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2011

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2011. Termin zglaszania prac: 15 marca 2012 r.

Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2011] / [dr-2011]

Wyniki II edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 
 
Do konkursu zgłoszono 2 prace doktorskie obronione w 2010 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Andrzej Koliński, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5) punktów. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska
 
Agnieszki Rybarczyk
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
pt. Algorytmiczne aspekty procesu degradacji RNA
promotorzy pracy: Jacek Błażewicz i Marek Figlerowicz

 


Wyniki III edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki ...

Read more

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2010

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2010. Termin zglaszania prac: 30 czerwca 2011 r.

Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2010] / [dr-2010]

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie obronione w roku 2008

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2008. Termin zglaszania prac: 31 maja 2009 r.

Szczegóły: ogłoszenie i regulamin konkursu [mgr-2008]