News

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2010

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2010. Termin zglaszania prac: 30 czerwca 2011 r.

Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2010] / [dr-2010]

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie obronione w roku 2008

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2008. Termin zglaszania prac: 31 maja 2009 r.

Szczegóły: ogłoszenie i regulamin konkursu [mgr-2008] 

Ogłoszenie konkursu PTBI na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z bioinformatyki obronione w roku 2009

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2009. Termin zglaszania prac: 31 maja 2010 r. 


Szczegóły: ogłoszenia i regulaminy konkursów [mgr-2009] / [dr-2009]

I Zjazd PTBIW dniach 3-5 października 2008 odbył się I Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI) wraz z Warsztatami Doktorantów. Konferencja była organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne i Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd odbył się w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą:

http://www.geovita.pl/obiekt/Jadwisin.12.html 


Komitet Programowy: 
Jacek Błażewicz 
Janusz Bujnicki 
Witold Rudnicki 
Jerzy Tiuryn (Przewodniczący) 

Komitet Organizacyjny: 
Janusz Dutkowski 
Paweł Gorecki (Przewodniczący) 

Galeria zdjęć ze zjazdu

 

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego


połączony z 8. Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów 

1–3 października 2010 
Hotel Diament, ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroń 

Aktualne informacje na stronie www zjazdu: http://www.ptbi3.polsl.pl

Warsztaty dla Doktorantów są imprezą cykliczną, organizowaną corocznie począwszy od 2003 r., mającą na celu integrację polskiego środowiska bioinformatycznego. W trakcie Warsztatów młodzi naukowcy (doktoranci) prezentują swoje osiągnięcia naukowe oraz poddają je dyskusji, zarówno w trakcie swoich wystąpień jak i poza nimi, w czasie wolnym. Integracji środowiska i przepływowi informacji sprzyja wyjazdowy charakter Warsztatów. Językiem prezentacji jest angielski. 


Organizatorzy: 


Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 
Instytut ...

Read more