News details

Wstępny program Sympozjum Bioinformatycznego w Białymstoku

Zapraszam do zapoznania się z programem IX Sympozjum PTBI, które odbędzie się 28-30 września w Białymstoku.