News details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2015 rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Jacek Błażewicz (Politechnika Poznańska) i prof. Jerzy Tiuryn (Uniwersytet Warszawski) rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2015 roku. 
Na konkurs wpłynęło 8 prac, komisja uznała za najlepszą pracę "Algorithms for analysis of genomic data in compressed domain" przygotowaną przez dr Agnieszkę Danek z Politechniki Śląskiej. Promotorem pracy był dr hab. Sebastian Deorowicz z Politechniki Śląskiej. 
Serdecznie gratulujemy laureatce i promotorowi.