News

KONFERENCJE

 

Konferencje i kursy (współ)organizowane lub wspierane przez PTBI

  • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Liczby-Komputery-Życie", 8-9 kwietnia 2016 roku, Kraków  - Strona wydarzenia na FB
Inne strony z katalogami konferencji

Nature Events Directory

SocBIN Conferences

ISCB Conferences

http://www.conference-service.com/conferences/bioinformatics.html

http://www.conferencealerts.com/bioinform.htm

Joint NETTAB 2010 and BBCC 2010 workshop

Biological Wikis


November 29 - December 1, 2010
Congress Center, University of Naples "Federico II", Naples, Italy

http://www.nettab.org/2010/

The joint NETTAB and BBCC 2010 workshop on "Biological Wikis" promises to be a great meeting for all researchers involved in the exploitation of wikis in biology.
Come and discuss your ideas and doubts with such scientists as Alex Bateman, Alexander Pico, Andrew Su, Dan Bolser, Robert Hoffmann, Thomas Kelder, Mike Cariaso, Adam Godzik, Luca Toldo and many other who, we hope, will join the workshop.

It's a great chance to ...

Read more

Zapraszamy wszystkich polskich bioinformatyków do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

W tym celu należy wypełnić formularz deklaracji członkowskiej (pobierz formularz: pdf, doc), zdobyć dwie rekomendacje od członków towarzystwa (podpis na formularzu deklaracji) i przesłać deklarację do Zarządu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres zarzad [at] ptbi.org.pl). Osoby nie znające osobiście żadnego członka PTBI, mające jednak dorobek naukowy w dziedzinie proszone są o wysłanie wypełnionego formularza. Zarząd rozpatrzy również takie deklaracje. 

Wysokość składki rocznej:

80 zł - normalna 
40 zł - dla studentów i doktorantów

 

Składkę można uregulować

wpłacając należność na rachunek bankowy w Pekao SA:
Polskie Towarzystwo ...

Read more

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

 

W dniu 4 października 2008 roku w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą  odbyło się Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięło udział pięćdziesięciu trzech (53) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a następnie propozycje zmian w porządku obrad (na czerwono). W jawnym głosowaniu zebranie przyjęło zaproponowane zmiany. Zebranie odbywało się więc wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu ...

Read more