News details

Konkurs 2013 - wyniki

Wyniki V edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 10 prac doktorskich obronionych w 2013 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-100 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska

Anny Philips

z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pt. Nowe metody bioinformatyczne sluzace do przewidywania miejsc wiazania jonów metali i niskoczasteczkowych ligandów w strukturach RNA (promotor: prof dr hab. Janusz M. Bujnicki)

 

Wyniki VI edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 12 prac magisterskich obronionych w 2013 roku. Każda praca została oceniona przez dwóch anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.
Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na 
stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Marta Kasprzak, Andrzej Polański, Bartek Wilczyński) podsumowała głosy recenzentów (członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów) i wyłoniła trójkę finalistów:

 

nagroda główna

 

Anna Górska
z Uniwersytetu Warszawskiegoo

praca mgr pt. Inhibition of bacterial translation by peptide nucleic acid oligomers targeting the ribosomal RNA (promotor: dr hab. Joanna Trylska)

 

wyróżnienia

 

Joanna Giemza
z Uniwersytetu Warszawskiego

praca mgr pt. Predykcja funkcjonalnych elementów DNA na podstawie modyfikacji histonów (promotor: dr Bartosz Wilczyński)

 

oraz

 

Witold Januszewski

z Politechniki Warszawskiej

praca mgr pt. MetaMisTher: a machine learning meta-predictor for the influence of missense mutations on thermodynamical protein stability (promotor: dr Tymon Rubel)

 

Gratulujemy autorom nagrodzonych prac!

Nagrody za najlepsze prace magisterskie i najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki zostały dofinansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.