News details

Konkurs 2015 - ogloszenie

Ogłoszenie konkursów PTBI na najlepszą rozprawę doktorską i najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w roku 2015

 

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace doktorskie oraz prace magisterskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce, w roku kalendarzowym 2015.

Termin zglaszania prac doktorskich: 1 marca 2016 r.

Termin zglaszania prac magisterskich: 15 marca 2016 r.

 

Warunki udziału w Konkursach:

  1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie / magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2015 r.
  2. Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). 
  3. Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do odpowiedniej Komisji Konkursowej (konkurs.dr(at)ptbi.org.pl lub konkurs.mgr(at)ptbi.org.pl). Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwisko i afiliację promotora, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu  konkursowego przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
  4. W każdym konkursie Komisja Konkursowa ocenia, czy zgłoszona praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu.

Szczegółowe informacje:

 

Zachęcamy do rozpowszechniania informacji o konkursie! Poniżej udostępniamy plakaty konkursowe gotowe do wydruku, które można wywiesić w swoich instytucjach: plakat 1, plakat 2.