News details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2015 roku rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Marta Kasprzak (Politechnika Poznańska), prof. Andrzej Polański (Politechnika Śląska) i dr Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski) rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2015 roku. Na konkurs wpłynęło 12 prac. Ze względu na wysoki poziom prac Komisja przyznała obok nagrody głównej również dwa wyróżnienia. Laureatami konkursu zostali: 
mgr Jakub Bartoszewicz, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska,  za pracę "Optimization of oligonucleotide overlaps in CPEC cloning and molecular computation" wykonaną pod opieką prof. Piotra Formanowicza;
mgr Jakub Nogły,  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski,  za pracę "Odtwarzanie ewolucyjnej historii elementów transpozonowych" wykonaną pod opieką prof. Anny Gambin;
mgr Agata Paulina Perlińska, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, za pracę "Określenie wpływu nietrywialnej topologii na biologiczne funkcje białek na podstawie analizy białek analogicznych" wykonaną pod opieką dr Joanny I. Sułkowskiej (Wydział Chemii UW). 
Serdecznie gratulujemy laureatom