Offers

University of Wroclaw invites applications for the position of assistant professor (post-doc) at the Department of Bioinformatics and Genomics at the Faculty of Biotechnology

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii

Cel projektu: Celem projektu jest zbadanie zróżnicowania i ewolucji wymarłych i współczesnych form suhaka (Saiga) w oparciu o analizy genetyczne (link NCN). Typ konkursu: NCN OPUS19 – NZ8 .

Nasze wymagania

  • Stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania ...
Read more