Offers

Opis stanowiska

Polsko-Japońska Akademii Technik Komputerowych
ogłasza nabór na stanowisko:
nauczyciel akademicki
asystent/adiunkt
w Katedrze Bioinformatyki Wydziału Informatyki
pensum dydaktyczne 240 godzin

Zadania/rola w zespole:
– przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki i systematyczne uaktualnianie ich treści w języku polskim i angielskim,
– przygotowywanie oraz prowadzenie projektów badawczych z zakresu bioinformatyki, biologii molekularnej, AI i innych,
– prowadzenie analiz danych z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych,, przygotowywanie publikacji naukowych i raportów,
– współudział w projektach badawczych i dydaktycznych Wydziału Informatyki,
– uczestnictwo w działaniach organizacyjnych Wydziału i Uczelni

Nasze wymagania

  • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, biologii, biotechnologii, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych (zapraszamy do ...
Read more