Offers

Adiunkt dydaktyczny – Informatyka medyczna

 

Numer referencyjny

K65W11D04/16/2024

 

Miejsce

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

Terminy

Termin składania ofert: 2024-08-23, 23:59:59

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 2024-09-03.

Planowany termin zatrudnienia: od 2024-10-01 albo od 2025-03-01

 

Zakres obowiązków

prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie informatyki medycznej oraz metod informatycznych w inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim,

współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi,

ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

wykonywanie prac organizacyjnych związanych z prowadzoną działalnością dydaktyczną.

 

Wymagania

stopień naukowy doktora w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ...

Read more

Adiunkt badawczo-dydaktyczny – Bioinformatyka / Informatyka biomedyczna / Technologie informacyjne dla medycyny

 

Numer referencyjny

K65W11D04/17/2024

 

Miejsce

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

Terminy

Termin składania ofert: 2024-08-23, 23:59:59

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 2024-09-03.

Planowany termin zatrudnienia: od 2024-10-01 albo od 2025-03-01

 

Zakres obowiązków

prowadzenie badań naukowych w zakresie bioinformatyki, informatyki biomedycznej lub technologii informacyjnych dla medycyny,

prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w tym kursów prowadzonych w języku angielskim,

współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym w szczególności zagranicznymi, w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

ustawiczne podnoszenie kwalifikacji ...

Read more