BioInformatics in Torun 2018 - BIT18 — Important Dates

Important dates

Registration Opens: March 15, 2018

 

ORAL Presentations:

 

Submission opens: March 15, 2018
Submission deadline: May 28, 2018
Acceptance notification: May 30, 2018

 

 

POSTER Presentations:

 

Submission opens: March 15, 2018
Submission deadline: May 28, 2018
Acceptance notification: May 30, 2018

 

Early Registration ends: June 12, 2018

Early Registration fee must be paid until June 12, 2018

Registration fees can be found on the registration page.

We accept late submissions during the extended early bird registration period!

Conference menu


Sponsors:

Miasto Toruń.

 

Zadanie finansowane w ramach umowy
939/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę