Conference menu


Sponsors:

Miasto Toruń.

 

Zadanie finansowane w ramach umowy
939/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę