News details

Konkursy PTBI

Zapraszamy autorów prac magisterskich i doktorskich obronionych w 2018 roku do startu w konkursach na najlepszą pracę magisterską i na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku. Termin zgłaszania prac upływa 15 stycznia 2019. Szczegółowe informacje  o konkursie magisterskim  i konkursie doktorskim są dostępne w odpowiedniej zakładce na naszej stronie.