BioInformatics in Toruń 2024 — Organization & contact

Program Committee:

Prof. dr hab. Wiesław Nowak, NCU (Chair)

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, IICMB, Warszawa

Prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jarosław Meller, University of Cincinnati, USA

Dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB

Dr. hab inż Paweł Łabaj, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Local Organizing Committee:

dr Katarzyna Walczewska-Szewc (Chair, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)

prof. dr hab. Wiesław Nowak (Co-Chair Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)

dr hab. Paweł Łabaj

dr inż. Jakub Rydzewski

 

Contact us by:

Email:

Dr. Katarzyna Walczewska-Szewc    kszewc [at] fizyka.umk.pl      Committee Chair
Prof. Wieslaw Nowak     wiesiek [at] fizyka.umk.pl     Committee Co-Chair