VI Sympozjum PTBI

VI Sympozjum PTBI odbyło się w dniach 27-29 września 2013 roku we Wrocławiu


VI Zjazd PTBI i Sympozjum Bioinformatyczne, współorganizowane z PTBI przez Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej z Politechniki Wrocławskiej, odbyły się w dniach 27-28 września 2013 roku we Wrocławiu i zgromadziły ponad 80 uczestników z różnych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (http://ptbi.org.pl/PTBI2013/). Przewodniczącą Komitetu Programowego była dr hab. inż. Małgorzata Kotulska z Politechniki Wrocławskiej. W komitecie znaleźli się również: dr hab. inż. M. Bogdan, dr inż. W. Dyrka i dr hab. inż. O. Unold z Politechniki Wrocławskiej, prof. J. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej w Warszawie, prof. W. Nowak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. A. Polański z Politechniki Śląskiej, prof. J. Tiuryn z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. B. Wróbel z PAN w Gdańsku.

Obradowało ponad 80 członków PTBI oraz sympatyków bioinformatyki. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 20 wystąpień na pięciu sesjach tematycznych oraz obejrzeć 70 plakatów w trakcie specjalnie zorganizowanej sesji plakatowej. Dodatkowo wygłoszonych zostało 5 wykładów zaproszonych:

 • Prof. Stanislaw Cebrat, Wroclaw University, Wroclaw, Poland 
  "Sympatric Speciation and Chromosome Evolution in the Computer Simulations"
 • Prof. Joanna Szyda, Wroclaw University of Life Sciences, Poland
  "Bioinformatic Challenges in the Analysis of Complex Traits"
 • Dr. Jean-Christophe Nebel, Kingston University, London, United Kingdom
  "Protein-Protein Complex Structure Prediction"
 • Prof. M. Saleet Jafri, George Mason University, Washington DC, USA
  "Modeling the Molecular Basis of Calcium Entrained Cardiac Arrhythmias"
 • Prof. Andrzej Sokalski, Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland
  "Theoretical Design of New Enzymes"

W czasie Zjazdu miało również miejsce coroczne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. W tym roku odbyły się wybory do nowego zarządu na kolejną 3-letnią kadencję 2014-2017. Ukonstytuował się nowy Zarząd PTBI w składzie:

 • Dr hab. Witold Rudnicki (ICM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa) – prezes
 • Prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – wiceprezes
 • Dr inż. Marta Szachniuk (Politechnika Poznańska) – wiceprezes
 • Dr inż. Aleksandra Gruca (Politechnika Śląska) – skarbnik
 • Dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (Politechnika Wrocławska) – sekretarz

Na przewodniczącą komisji rewizyjnej została wybrana dr hab. Anna Gambin (Uniwersytet Warszawski) a w jej skład weszli: prof. dr hab. Andrzej Polański (Politechnika Śląska) i dr inż. Piotr Łukasiak (Politechnika Poznańska).

Na zjeździe ogłoszone zostały też wyniki konkursów za najlepszą pracę doktorską i magisterską z dziedziny bioinformatyki w roku 2012. W kategorii praca doktorska zwyciężyła dr Julia Romanowska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Comparing physical properties of aminoglycoside antibiotics' binding sites in RNA and proteins”, promotor: dr hab. Joanna Trylska. Nagroda wyniosła 6 000 zł. W kategorii prac magisterskich główna nagroda przypadła Błażejowi Osińskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Przewidywanie miejsc cis-regulatorowych z wykorzystaniem sygnałów epigenetycznych”, promotor: prof. Jerzy Tiuryn.

Wyróżnienia prac magisterskich uzyskali: Wojciech Rosikiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę pt. „Analiza sekwencji TSS genów nakładających się na końcach 5' w genomach myszy i człowieka”, promotor: dr hab. Izabela Makałowska oraz Marek Szewczyk z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej za pracę pt. „Wysoko-przepustowa statystyczna analiza parametrów struktur białkowych”, promotor: prof. Jacek Błażewicz

W trakcie Sympozjum odbyły się konkursy na najlepszą prezentację oraz na najlepszy plakat. Wysokość nagród dla każdej kategorii wyniosła 1000 PLN. Nagrodę za najlepszą prezentację zdobył Przemysław Gagat z Uniwersytetu Wrocławskiego za wystąpienie:
"The role of vesicular trafficking in evolution of primary plastids inferred from bioinformatics analyses." Dwie równorzędne nagrody za najlepszy plakat zdobyli: Piotr Posacki z Uniwersytetu Wrocławskiego za plakat "Simulations of evolution of populations with changing mutation rate" oraz Mateusz Dobrychłop z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za plakat: "Pyry3D UCSF Chimera Extension and its application in prediction of macromolecular complexes' structure".

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: https://www.ptbi.org.pl/website/galleries/ptbi2013/photos/


Dates: Sept. 27, 2013 - Sept. 29, 2013
Location: Wrocław