BioInformatics in Torun 2022 – BIT20->22 — Organization & contact

Organization & contact information:

Program Committee:

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, IICMB, Warszawa

Prof. dr hab. Wiesław Nowak, UMK

Prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jarosław Meller, University of Cincinnati, USA

Dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB

Dr. Łukasz Pepłowski

 

Local Organizing Committee:

 

Dr. Łukasz Pepłowski (Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)

prof. dr hab. Wiesław Nowak (Chair Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)

dr hab. Bartosz Wilczyński, prof. UW

dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB

dr hab. inż. Aleksandra Gruca

dr hab. Paweł Łabaj

dr inż. Jakub Rydzewski

dr Katarzyna Walczewska-Szewc

 

Contact us by:

 

Email:
Prof. Wieslaw Nowak     wiesiek [at] fizyka.umk.pl     Committee Chair
Dr. Lukasz Peplowski     drpepe [at] fizyka.umk.pl     Vice Committee Chair,  technical staff, website moderator