Job offer details

Assistant professor (post-doc) at the Department of Bioinformatics and Genomics at the Faculty of Biotechnology

University of Wroclaw invites applications for the position of assistant professor (post-doc) at the Department of Bioinformatics and Genomics at the Faculty of Biotechnology

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii

Cel projektu: Celem projektu jest zbadanie zróżnicowania i ewolucji wymarłych i współczesnych form suhaka (Saiga) w oparciu o analizy genetyczne (link NCN). Typ konkursu: NCN OPUS19 – NZ8 .

Nasze wymagania

  • Stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
  • Doświadczenie w pracy w laboratoryjnej nad materiałem genetycznym i/lub bioinformatycznej analizie danych uzyskanych po sekwencjonowaniu.
  • Mile widziane doświadczenie w analizach antycznego lub kopalnego DNA (ancient DNA).
  • Merytoryczna wiedza z zakresu genomiki i bioinformatyki.
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej.
  • Doświadczenie badawcze potwierdzone udziałem w konferencjach i autorstwem/współautorstwem w publikacjach.
  • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole.
  • Rzetelność, skrupulatność, pracowitość i odpowiedzialność za powierzone prace.

Linki:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/137276
https://bip.uni.wroc.pl/3579/309/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-badawczego-post-doc-w-zakladzie-bioinformatyki-i-genomiki.html
https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/oferta/adiunkt-22189/