Job offer details

Oferta typu post-doc w Olsztynie dla bioinformatyków zainteresowanych analizą danych NGS

Oferta pracy na stanowisku Adiunkta (post-doc) w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w projekcie „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 9) kierowanym przez dr hab. Antonio Galvao.

Opis stanowiska:

Grupa badawcza dr Antonio Galvao poszukuje doświadczonego pracownika w celu integracji i analizy danych uzyskanych w badaniach nad funkcjonowaniem jajników w mysich modelach matczynej otyłości. Eskalacja epidemii nadwagi i otyłości jest wielkim obciążeniem systemu zdrowotnego. Otyłość prowadzi do długofalowych powikłań, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, czy niepłodność. W naszym zespole badawczym prowadzimy badania na modelach mysich oraz/lub systemach in vitro hodowli jajników/pęcherzyków jajnikowych, w celu określenia wpływu matczynej otyłości na funkcjonowanie jajników i oocytów. W niniejszym projekcie badawczym podjęta zostanie próba wyjaśnienia wpływu zmian w szlaku sygnałowym leptyny w jajniku, głównej cechy obserwowanej u otyłych matek, na ustanawianie epigenomu oraz regulacje metabolizmu zarówno w gamecie, jak i otaczających komórkach ziarnistych podczas folikulogenezy. Obecny program badawczy korzysta ze ścisłej współpracy z Laboratorium dr Gavina Kelsey w Instytucie Babraham, Cambridge, Wielka Brytania, światowym liderem w analizie transkryptomu pojedynczej komórki i metylomu. Wybrany kandydat będzie odpowiedzialny w szczególności za przygotowywanie analiz bioinformatycznych na danych metylomu, lipidomu oraz transkryptomu wygenerowanych w ramach projektu.

Wyniki pracy pozwolą lepiej zrozumieć wpływ zmian w szlaku sygnałowym leptyny podczas kształtowania epigenomu oocytu, a także scharakteryzować zmiany w metabolizmie, ekspresji genów w komórkach ziarnistych, jak również określić mechanizmy, które prowadzą do tych zmian.

Termin na wysyłanie zgłoszeń: 27 luty 2023

Ogłoszenie na stronie PAN