Job offer details

Oferta pracy dla doktoranta - udział w rozwoju metody SimRNA

Tytuł projektu to: "Gruboziarnista metoda do modelowania struktury przestrzennej cząsteczek RNA, uwzględniająca niekanoniczne parowania zasad". Projekt dotyczy dalszego rozwoju metody SimRNA.

SimRNA jest w tej chwili jedną z najlepszych na świecie metod do zwijania RNA w sensie przewidywania struktury 3D. Główny nacisk będzie położony na zwiększenie specyficzności, w szczególności lepszego odtwarzania niekanonicznych kontaktów pomiędzy zasadami w RNA. Projekt obejmuje również badania zwijania RNA z różnymi rodzajami więzów.

Pełna informacja