Job offer details

Oferta pracy (post-doc) dla bioinformatyków w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie


Oferta zatrudnienia w Zakładzie Neurofarmakologii Molekularnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy realizacji grantu NCN OPUS 14 w ramach etatu typu post-doc

Poszukujemy osoby zainteresowanej prowadzeniem badań w obszarze  genetyki / bioinformatyki na stanowisku typu post-doc.  

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • Posiadać stopień naukowy doktora.
  • Posiadać doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi bioinformatycznych do analizy dużych zbiorów danych genetycznych. Szczególnie wskazane jest doświadczenie w analizie sekwencji genomu człowieka w zakresie identyfikacji wariantów genów powiązanych z cechami fenotypowymi (GWAS, WES, WGS).
  • Przydatne będą umiejętności z zakresu analizy danych z wykorzystaniem języka R. Użyteczne będzie również wszelkie doświadczenie związane z funkcjonalną analizą grup genów oraz biologiczną interpretacją wyników badań przesiewowych.


Wymagane dokumenty:

  • Życiorys naukowy i lista publikacji.
  • List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych.
  • Kopie dyplomów uzyskania tytułów magistra i doktora.
  • Oświadczenie potwierdzające, że Instytut Farmakologii PAN będzie podstawowym miejscem pracy.
  • Formularz informacji o przetwarzaniu danych osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 1).

Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Jan.Rodriguez@if-pan.krakow.pl

Więcej informacji