Job offer details

Doktoraty z biofizyki na UMK

W dynamicznym Zespole Teoretycznej Biofizyki Molekularnej UMK można zrobić doktorat z biofizyki pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Nowaka (wiesiek@fizyka.umk.pl). Od 1 października 2018 dostępne będą dwa stypendia doktoranckie finansowane ze źródeł zewnętrznych:

  1. Projekt NCN OPUS12 „Strukturalne determinanty optycznej kontroli wydzielania insuliny i neuroliginy poprzez fotoaktywne ligandy białek” – gwarantowane stypendium na 2 lata (3000 PLN); poszukiwani są absolwenci fizyki, fizyki technicznej, informatyki, chemii obliczeniowej, itp. zainteresowani komputerowym modelowaniem biomolekuł. Stypendium może być przyznane jedynie uczestnikom Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego Nauk Fizycznych prowadzonego na naszym Wydziale. Rekrutacja trwa tylko do 2018-06-30 13:00:00.

  2. Projekt interdyscyplinarny „BiDoc” w ramach nowej szkoły doktorskiej „Academia Copernicana” UMK. Tematyka: „Role of selected ligands in structural changes and activity of GPCR receptors” (biofizyka, neurofizjologia, biologia). Studia w języku angielskim, dobre stypendium przyznawane jest na 4 lata (pod warunkiem postępów w badaniach), w programie przewidziane są staże badawcze we Francji. Drugim opiekunem naukowym będzie prof. Bruno Lapied (Angers, Francja). Rekrutacja trwa od 1 do 31 lipca 2018. Szczegóły: https://www.ac.umk.pl/