News details

X Sympozjum - plakaty (posters)

Pragniemy poinformować, iż przywróciliśmy formularz zgłaszania abstraktów. Na tym etapie można zgłaszać tylko plakaty.
We wish to inform that we have restored the abstract submission form. At this stage only posters can be submitted.