News details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty

Do konkursu zgłoszono 11 prac. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów. 
Zwycięzcą konkursu, została pani Melania Nowicka autorka pracy "Optymalizacja użycia par kodonów w projektowaniu syntetycznych otwartych ramek odczytu" obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej. Promotorem pracy był dr inż. Marcin Radom z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. 

Dwa wyróżnienia otrzymali:
  • pani Anita Dudek, autorka pracy "Dokładność metody Poissona-Boltzmanna w obliczeniach energii swobodnej hydratacji białek", obronionej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, promotor dr Piotr Setny, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • pan Piotr Żurkowski, autor pracy "DNA de novo assembly algorithm with repetition sensitive graph traversal", obronionej na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, promotor dr  Aleksandra Świercz z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańska.
    SENSITIVE GRAPH TRAVERSAL
Konkurs został przeprowadzony przez Komisję Konkursową w składzie: 
  • dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
  • dr hab. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
  • dr hab. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska
Serdecznie gratulujemy laureatom i promotorom