Szczegóły wiadomości

ZAPISY

Zapraszamy wszystkich polskich bioinformatyków do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

W tym celu należy wypełnić formularz deklaracji członkowskiej (pobierz formularz: pdf, doc), zdobyć dwie rekomendacje od członków towarzystwa (podpis na formularzu deklaracji) i przesłać deklarację do Zarządu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres zarzad [at] ptbi.org.pl). Osoby nie znające osobiście żadnego członka PTBI, mające jednak dorobek naukowy w dziedzinie proszone są o wysłanie wypełnionego formularza. Zarząd rozpatrzy również takie deklaracje. 

Wysokość składki rocznej:

80 zł - normalna 
40 zł - dla studentów i doktorantów

 

Składkę można uregulować

wpłacając należność na rachunek bankowy w Pekao SA:
Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 
Nr rachunku: 85 1240 1053 1111 0010 1724 1817
tytułem: Imię i Nazwisko. Składka członkowska normalna/ulgowa
.

lub za pomocą serwisu PayPal
(w serwisie PayPal istnieje możliwość płatności kartą kredytową).

Wszelkie dodatkowe koszty transakcji pokrywa wpłacający.

Wiadomości

Wydarzenia


Linki

Statut

Protokoły

Zapisy

Archiwum

Bioinformatorek

Konferencje

Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej

International Society for Computational Biology

Nasz profil na LinkedIn

Nasz profil na Facebook-u