News details

ZAPISY

Zapraszamy wszystkich polskich bioinformatyków do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

W tym celu należy wypełnić formularz deklaracji członkowskiej (pobierz formularz: pdf, doc), zdobyć dwie rekomendacje od członków towarzystwa (podpis na formularzu deklaracji) i przesłać deklarację do Zarządu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres zarzad [at] ptbi.org.pl). Osoby nie znające osobiście żadnego członka PTBI, mające jednak dorobek naukowy w dziedzinie proszone są o wysłanie wypełnionego formularza. Zarząd rozpatrzy również takie deklaracje. 

Wysokość składki rocznej:

80 zł - normalna 
40 zł - dla studentów i doktorantów

 

Składkę można uregulować

wpłacając należność na rachunek bankowy w Pekao SA:
Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 
Nr rachunku: 85 1240 1053 1111 0010 1724 1817
tytułem: Imię i Nazwisko. Składka członkowska normalna/ulgowa
.

lub za pomocą serwisu PayPal
(w serwisie PayPal istnieje możliwość płatności kartą kredytową).

Wszelkie dodatkowe koszty transakcji pokrywa wpłacający.