News details

Konkurs 2008 - wyniki

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 16 prac magisterskich obronionych w 2008 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Janusz Bujnicki, Piotr Formanowicz, Andrzej Koliński) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Katarzyna H. Kamińska
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za pracę pt. Analiza bioinformatyczna enzymów z nadrodziny Radical SAM
promotor pracy: Janusz M. Bujnicki

 


wyróżnienia

Marek Błażewicz
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. Wyszukiwarka fragmentów RNA - projekt i implementacja
promotor pracy: Marta Szachniuk

oraz

Tomasz Osiński
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za pracę pt. Klasyfikacja struktur trzeciorzędowych RNA z wykorzystaniem metod nauczania maszynowego
promotor pracy: Janusz M. Bujnicki

 

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!

Do pobrania : Wyniki konkursu na najlepszą pracę mgr obronioną w 2008 roku