News details

III Zjazd

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego


połączony z 8. Warsztatami z Bioinformatyki dla Doktorantów 

1–3 października 2010 
Hotel Diament, ul. Zdrojowa 3, 43-450 Ustroń 

Aktualne informacje na stronie www zjazdu: http://www.ptbi3.polsl.pl

Warsztaty dla Doktorantów są imprezą cykliczną, organizowaną corocznie począwszy od 2003 r., mającą na celu integrację polskiego środowiska bioinformatycznego. W trakcie Warsztatów młodzi naukowcy (doktoranci) prezentują swoje osiągnięcia naukowe oraz poddają je dyskusji, zarówno w trakcie swoich wystąpień jak i poza nimi, w czasie wolnym. Integracji środowiska i przepływowi informacji sprzyja wyjazdowy charakter Warsztatów. Językiem prezentacji jest angielski. 


Organizatorzy: 


Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne 
Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej


Terminy: 

  • Zgłaszanie propozycji referatów: 14.07.2010 (termin przedłużony)
  • Decyzja Komitetu Programowego: 21.07.2010 (termin przedłużony)
  • Wczesna rejestracja: 28.07.2010 (termin przedłużony)
  • Późna rejestracja: 29.07.2010 - 29.08.2010 (termin przedłużony)
  • III Zjazd PTBI + Warsztaty: 1 - 3.10.2010

 


Komitet Programowy:
Andrzej Polański 
Jerzy Tiuryn
Jacek Błażewicz
Wiesław Nowak
Janusz M. Bujnicki


Komitet Organizacyjny:
Aleksandra Gruca
Paweł Lachor
Paweł Foszner