News details

Konkurs 2010 - wyniki

Wyniki II edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 
 
Do konkursu zgłoszono 2 prace doktorskie obronione w 2010 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Andrzej Koliński, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5) punktów. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji komisja wyłoniła najlepszą pracę, którą została rozprawa doktorska
 
Agnieszki Rybarczyk
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
pt. Algorytmiczne aspekty procesu degradacji RNA
promotorzy pracy: Jacek Błażewicz i Marek Figlerowicz

 


Wyniki III edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 10 prac magisterskich obronionych w 2010 roku. Jedną pracę wyeliminowano, ponieważ nie została zrealizowana i obroniona na polskiej uczelni ani w innej polskiej jednostce naukowej. Każda praca była oceniana przez 2 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Piotr Formanowicz, Anna Gambin, Izabela Makałowska) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Wojciech Frohmberg i Michał Kierzynka
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. Development of sequence alignment methods on Graphics Processing Unit
promotor pracy: Jacek Błażewicz

 


wyróżnienia

Patryk Szulczyk
z
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Porównanie regionów niskiej złożoności w białkach za pomocą ukrytych modeli Markowa
promotor pracy: Anna Gambin

oraz

Michał Lula
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Rozproszone środowisko dla biologii systemów
promotor pracy: Anna GambinAutorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!